[Documentation] [TitleIndex] [WordIndex

Tự học ROS

Tùy thuộc vào phong cách và sở thích học tập của bạn, bạn có thể thực hiện hai cách tiếp cận để học ROS:

Để bắt đầu ngay với một máy ảo cài đặt sẵn ROS , vui lòng xem tại đây:http://www.clearpathrobotics.com/blog/how-to-guide-ros-101/

Để biết thêm thông tin về nền tảng ROS, xem tài liệu Tài liệu cơ sở ROS.

Tìm kiếm câu trả lời

Có ba nơi để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi và vấn đề của bạn. Đầu tiên là wiki này. Hãy thử tính năng Tìm kiếm nằm ở phía trên bên phải.

Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình, hãy thử tìm kiếm http://answers.ros.org hoặc archived mailing list. Đặt câu hỏi trên http://answers.ros.org/ask

Kiểm tra trên trang Support để biết thêm thông tin.

Tìm mã nguồn

Tìm một gói ROS mà bạn cần đã có sẵn? Trang Browse Software công cụ gíup tìm kiếm packages. Bạn cũng có thể duyệt qua danh sách ROS đã xuất bản repositories để tìm kiếm.

Làm thế nào để dùng wiki

Xem navigating the wiki tutorial để biết thêm thông tin.


2024-03-02 13:02